Seadused

 
Loomade pidamist reguleerivad Loomakaitse-, Veterinaarteenistuse ja Loomatauditõrje seadus. Järgmised lõigud neist reguleerivad loomapidamist.

  Elamu korteris on lubatud pidada ainult ühte täiskasvanud koera.
Korterelamutes koera pidamiseks tuleb esitada korteriomanike enamuse või korteriühistu juhatuse nõusolek.

  Koer ei tohi häirida naabrite elu. Rahulolematuse korral saab peremehele teha rahatrahvi kuni 15 päevapalga ulatuses. 

  Lubamatu tegu on looma piinamine, vigastamine või hülgamine omaniku poolt või looma jätmine abitusse seisundisse. Hooletutele koeraomanikele saavad trahvi määrata loomaarstid ja politsei.

  Kõik koerad tuleb kanda koerte registrisse. Omanikud on kohustatud kinnitama registreerimisnumbri koera kaelarihmale või laskma selle tätoveerida koera kõrvale.

  Koeri tuleb kord aastas marutaudi vastu vaktsineerida.

  Koeri ja kasse on lubatud pidada isoleeritud ruumides ja kinnisel territooriumil. Omanik peab tagama, et tagajalgadel seisev koera pea ei ulatuks üle piirdeaia ja, et koer aedikust välja ei pääseks. Omanik peab paigaldama territooriumi sissepääsule hoiatuse koera olemasolust.

  Koertega jalutamisel võivad loomad olla peremehest maksimaalselt 1,5 meetri kaugusel keti või rihma otsas, välja arvatud, kui koer on jooksutamisväljakutel. Koera tohib jooksutada ainult enda juuresolekul.

  Koerte omanikel on keelatud võtta koeri kaasa kauplustesse, supelranda, laste mänguväljakutele ning muudesse rahvarohketesse paikadesse. On keelatud ujutada koera supelrannas.

  Avalikus kohas peab peremees oma looma järelt kohe koristama.

  Loomapidaja juurest lahti pääsenud kodulooma püüdmist korraldab loomapidaja. Järelvalveta koerad loetakse hulkuvateks ning kuuluvad regulaarsele püüdmisele ja hävitamisele.

  Omanikuta koduloomade püüdmist, pidamist ja hukkamist on kohustatud korraldama kohalikud omavalitsused.

  Varjupaigas hoitakse koeri (olenevalt kohalikust omavalitsusest) 3-10 päeva. Koer tagastatakse omanikule, kui ta tuleb loomale järele seadustega määratud aja jooksul.

  Koerad hukatakse varjupaigas vähimat kannatust põhjustaval viisil.
Kui koera kadumise kohta keegi avaldust esitanud ei ole või keegi pole avaldanud soovi tema omandamiseks, koer hävitatakse. Hukatud looma andmeid säilitatakse 1 aasta.

  Kui hulkuma pääsenud loom kedagi ründab, võib ta erandkorras kohapeal hukata vaid politseinik.