Rollikirjeldus: Koerapidajaid ühendava Koertesõprade Klubi liikmed

Paljud inimesed peavad seltsilistena või kodu ja vara kaitseks koeri. Koerapidajaid ühendav Koertesõprade Klubi on koeraomanike ühendus, kes seisab nende huvide eest.

Klubi eesmärk on propageerida koerapidamist, anda koerapidajatele infot koertega seonduvatest päevaprobleemidest.

Klubi oma korraldab koerte dresseerimist, et koerad kuuletuksid paremini oma peremeestele. Klubi kaudu saavad koerapidajad kasulikke nõuandeid koera tervishoiust, poegimisest ja kutsikakasvatusest. Klubi korraldab koerte omaduste hindamiseks koertenäitusi. Auhinnatud loomi kasutatakse tõu parandamise eesmärgil ja nende kutsikad on kõrgelt hinnatud. Klubi kaudu saab osta ja müüa kutsikaid ja leida oma koerale sobivat paarilist järglaste muretsemiseks.

Klubi tegevus toimub liikmemaksude ja näituste korraldamisest saadava tulu arvelt.