Rollikirjeldus: Kodanikukaitse seltsi “Turvaline kodulinn” liikmed

Kodanikukaitse selts “Turvaline kodulinn” seisab linnaelanike turvalisuse eest.

Selts on survegrupp, kes jälgib kodanikke ohustavaid olukordi ja püüab tegutseda nende vältimiseks, koostades märgukirju, korraldades surveüritusi ja populariseerides turvalise linna ideed rahva hulgas. Seltsi liikmed töötavad vabatahtlikkuse alusel.

Seltsi poole saavad pöörduda kannatada saanud inimesed, keda püütakse aidata. Aitamisel ei saa selts anda rahalist abi, kuid ta saab juhatada, millistest seadused inimest ohuolukordades kaitsevad ja kelle poole on kõige õigem pöörduda. Kui inimene ei leia lahendust, saab selts avaldada omapoolset survet turvalisuse tagamiseks.