Rollikirjeldus: Koerte varjupaiga hoolekogu liikmed

Koerte varjupaik tegutseb vabatahtlikkuse alusel. Varjupaik on loodud hulkuvatele loomadele elupaiga pakkumiseks.

Varjupaika juhib hoolekogu, kes võtab vastu otsuseid, kuidas raha kulutada ja saada. Hoolekogu oma töö eest raha ei saa. Raha loomade ülalpidamiseks saab varjupaik annetustest.

Varjupaigal on ka teine ülesanne – püüda linnas hulkuvaid koeri. Selleks eraldab linn varjupaigale teatud rahasummad hulkuvate loomade püügiks, vaktsineerimiseks ja lühiajaliseks ülalpidamiseks varjupaigas. Linnalt saadud raha eest organiseerib varjupaik loomadele eluasemed ja maksab palka varjupaiga juhatajale, loomaarstile ja loomade talitajatele. Lisaks raha eest töötavatele talitajatele käivad varjupaigas ka vabatahtlikud abilised.