Rollikirjeldus: Loomakaitseselts

Loomakaitseselts töötab vabatahtlikkuse alusel. Seltsi liikmed tegutsevad selle nimel, et tagada loomadele elamisväärne elu. Põhieesmärgiks on loomasõprade ühtekoondamine ja loomakaitse põhimõtete levitamine.

Loomakaitseselts lähtub oma töös olemasolevatest seadustest. Selts astub samme loomakaitse alal olemasolevate seaduste ja määruste elluviimiseks, samuti nende täiendamiseks või teeb vajadusel ettepanekuid nende muutmiseks. Selts korraldab loomakaitsepäevi, kongresse ja näitusi; kirjastab ja levitab loomakaitsealast kirjandust ning organiseerib loomakaitselisi heategevusüritusi. Seltsi vara tekib liikmete osamaksudest ja sponsorite toetusest, samuti ürituste korraldamisel saadud summadest. Seltsi põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Selts korraldab loomade varjupaikade tegevust.