Veemotospordiga seonduvast


grdmove.gif (404 bytes) Paljude endiste populaarsete suvituskohtade olemasolust on sageli järele jäänud vaid lagunevad paadisillad, lõhutud lastemänguväljakud ning mahajäetud müügikioskid. 

grdmove.gif (404 bytes) Paljudel veekogudel sõidetakse skuutritega ka poidega piiratud ujumiskohtades. See aga seab ohtu ujujate elu. Skuutritega kihutajad segavad ka sõudesportlasi ja purjetajaid. Sageli häirib puhkajaid ka vett mööda kaugele kostuv lärm.

grdmove.gif (404 bytes) Mõnel veekogul on jetid ning ujujad rannas üksteisest eraldatud vastavate keeldudega. Kui näiteks veeskuutrid ilmuvad rannas suplejatele mõeldud alale, kaotavad skuutreid laenutavad aktsiaseltsid kohe tegevuslitsentsi.

grdmove.gif (404 bytes) Paljudel siseveekogudel on jetisõit keelatud, kuna see kahjustab veekogusid ja häirib puhkajaid.

grdmove.gif (404 bytes) Skuutrite kasutamisel peab jälgima samu reegleid mida teistegi mootorsõidukite puhul. Ebakaines olekus ja ilma ettevalmistuseta on sõiduki kasutamine ohtlik.

grdmove.gif (404 bytes) Suuremate veespordiürituste korraldamiseks pole piisavalt võimalusi. Sellised ettevõtmised eeldaksid juba olemasolevat teenindust kohapeal, kuid enamikel juhtudel seda pole. Nii jäävad paljud heade eeldustega võistlustingimused kasutamata.

grdmove.gif (404 bytes) Äärmuslikud ja uued spordialad on sageli tõmbenumbriks teravaid elamusi otsivatele inimestele. Võimaluse eest oma huvidega tegeleda on paljud nõus suurt raha maksma, mis omakorda loob ettevõtjatele teenimisvõimalusi.

grdmove.gif (404 bytes) Paljud väikelinnad püüavad leida turistide ligimeelitamiseks atraktsioone. Sageli jäävad aga ideed rahapuudusel teostamata. Väljastpoolt tulevatel ettevõtjatel on aga tihti vaid rahateenimiseesmärgid ning kohalikele neist ettevõtmistest suurt kasu ei ole.

grdmove.gif (404 bytes) Vaatamata küllaltki kallile hinnale on skuutrisõit võitnud rohkelt populaarsust. Aktiivne ja atraktiivne tegevus pakub paljudele noortele väljaelamisvõimalust, tänu millele nii mõnigi on loobunud kahtlasematest ettevõtmistest.