Ettevõtjad

Sinu rollirühma liikmed on ettevõtjad, kes soovivad luua veemotokeskust. Teie eesmärgiks on võimalikult maksimaalselt ära kasutada kõiki võimalusi, mida saab rakendada, et muuta ettevõtmine tulutoovaks. Te peate arvestama kõigi võimalike kulutusega, mis seoses ettevõtmisega tekivad, - nii vajalike vahendite ostmiseks kui maksude maksmiseks, võimalike keskkonnakahjude korvamisega ning kohalikele soodustuste tegemisega.

Peate leidma töötajad, keda saate usaldada ja kes võimelised puhkajaid teenindama ning maksma neile palka. Samas peate arvestama sellega, et tegemist on hooajast sõltuva ettevõtmisega ning halbade ilmade korral kannate ilmselt kahjumit, kui te ei leia muid tuluallikaid.