Linnaelanikud

Sinu rollirühma liikmed on tavalised linnaelanikud. Linnaelanikel ei ole küll mingeid otseseid majanduslikke ega keskkonnakaitselisi huve, kuid linn ja järv on teie igapäevaelu osaks.

Mõelge kuidas te loodavasse ettevõtmisse suhtuksite ja millised oleksid teie nõudmised ja ettepanekud. Püüdke leida põhjendusi, miks veemotokeskuse loomine peaks teoks saama või miks selle peaks ära keelama. 

Te peaks olema kindlad, et loodav ettevõtmine ei saa olema vaid rikaste turistide pärusmaa. Samuti on teile oluline oma kodukoha rahulik ja kena ümbrus, mida ei tohiks rikkuda. Teisest küljest on väikelinnades probleeme töökohtadega ja iga uus ettevõte viib edasi kohalikku majanduselu.