Looduskaitsjad

Sinu rollirühma liikmed on looduskaitsjad. Looduskaitsjate peamiseks eesmärgiks on tähelepanu juhtimine kõigile neile probleemidele, mis seoses loodava ettevõtmisega võivad esile kerkida just looduskaitse seisukohast. 

Teie peate olema need, kes teevad ettepanekuid piirangute seadmiseks loodusressursside kasutamisel, samuti peate juhtima tähelepanu võimalikele kahjustustele ja sellele, kes peaks need kahjud taastama. Samas ei saa te täielikult keelata inimtegevust looduses ja peate enamikel juhtudel leppima kompromissidega.