Linnavalitsus

Sinu rollirühma liikmed moodustavad linnavalitsuse. Viimane peab hea seisma oma linna elanike ja majanduse hea käekäigu eest. 

Linnavalitsuse ülesandeks on jälgida, et mingit ettevõtmist korraldav dokument ei läheks vastuollu juba kehtivate seadustega, vajadusel on võimalik seadusi muuta leebemaks või võtta vastu lisapiiranguid kehtestavaid dokumente. Linna heaolu seisukohast peaks ametnikud soodustama ettevõtluse arengut, töökohtade loomist ning kindlustama elanikele korralikud elamis- ja puhkamisvõimalused.