Õpetaja konspekt tööks jututoas

Enne tegevuse algust paigutab tuutor tubadesse vajalike õppematerjalide lingid.
 
 
Tootjad Müüjad Ostjad Keskkonnakaitsjad
probleemitutvustus probleemitutvustus probleemitutvustus probleemitutvustus
tootja rollitutvustus müüja rollitutvustus ostja rollitutvustus keskkonnakaitsja rollitutvustus
lisamaterjal seadustest lisamaterjal majandusest lisamaterjal eetikast lisamaterjal teadmisi pakenditest

TEGEVUS ÕPILASTEGA

SISSEJUHATUS JA ESIALGNE OTSUS

Avage CVW brauser.
Sisestage oma rolli kasutajanimi ja salasõna.

 
Tootjate ühendus Kaupmeeste selts Tarbijakaitse ühing Keskkonnakaitse selts
Tootja 1
Tootja 2

Tootja 3

Tootja 4

jne.
Müüja 1
Müüja 2

Müüja 3

Müüja 4

jne.
Ostja 1
Ostja 2

Ostja 3

Ostja 4

jne.
Keskkonnakaitsja 1
Keskkonnakaitsja 2

Keskkonnakaitsja 3

Keskkonnakaitsja 4

jne.

Kui olete jõudnud jututuppa, avage tubade kaart (Map) ja sisenege oma rollituppa.

Tegevus rollirühmade tubades toimub tuutori (virtuaalse õpetaja) juhtimisel rollirühma juhiste alusel, kes jälgib erinevate rühmade tööd otsuse tegemisel ja juhib arutelu. Selleks siseneb tuutor jututuppa mitme erineva kasutajanimega ja viibib üheaegselt kõikides rollitubades, hoides korraga lahti mitut CVW akent. On soovitav, et ainult tuutor kasutaks vestluse ajal suurtähti ja teist värvi nime - see võimaldab tõmmata osalejate tähelepanu.

Avage toas olevatest dokumentidest probleemitutvustus ja lugege see läbi.

Valige CVW ikoonide ribalt uue dokumendi loomise käsk (New) ja looge dokument (Note), kuhu pange kirja oma esialgne otsus koos põhjendusega. Kui vajutate CVW ikoonide ribal kohvrile (Carry), näete oma otsusedokumendi sisu. Seda dokumenti kasutage arutelus teiste rühmaliikmetega.

OTSUSE VASTUVÕTMINE ROLLIRÜHMAS

Avage toas olevatest dokumentidest rollitutvustus (tootja, müüja, ostja, keskkonnakaitsja) ja lugege see läbi.
Koos teiste rollirühma liikmetega arutage, mida teevad teie rühma liikmed rollitutvustuse kohaselt.

Et töö rühmas laabuks valige rühma juht, kes arutelu koordineerib.

Et tegevust aktiveerida esitab tuutor valikuliselt suunavaid küsimusi igale rühmale:

Tootjate ühendus:
Miks on toiduaineid vaja pakkida?

Millise pakendi järgi on kõige suurem nõudlus?

Milliseid ohte põhjustavad pakendid (ka kasutatud pakendid) inimesele ja keskkonnale?

Kaupmeeste selts:
Kas müüjad peavad hoolitsema pakendite kokkuostu ja kogumise eest?

Mida peaksid müüjad teadma pakenditest ja pakendite märgistusest?

Milliseid pakendeid ostetakse poest kõige rohkem?

Tarbijakaitse ühing:
Kas tarbija peaks eelistama pakendatud või pakendamata kaupu?

Kas tootjate poolt on eetiline ahvatleda ostjaid kaunilt pakendatud kaubaga?

Millised on kõige tarbijasõbralikumad pakendid?

Keskkonnakaitse selts:
Milline osa pakenditest peaks olema taaskasutatav?

Millised on keskkonnasõbralikud pakendid?

Kuidas võidelda keskkonnale kahjulike pakendite vastu?

Avage toas olevatest dokumentidest lisamaterjal (teadmisi pakenditest, seadused, majandus, eetika) ja lugege see läbi.

Arutage koos rühma liikmetega, milline on rühma otsus, kuidas lahendada pakendite kasutamisega seonduvaid probleeme. Kasutage arutelus endi poolt loodud otsusedokumente ja lisamaterjalis olevat informatsiooni. Kui soovite lisamaterjalist või otsusedokumendist teha teistele arutelus osalejatele kiiret väljavõtet, märkige hiirega vastav tekstilõik ja valige parema hiireklahviga käsk copy. Seejärel saate kopeeritud tekstilõigu sisestada jututuppa, valides CVW ikooniribalt käsu text paste.

Rühma juht paneb kirja rühma ühisotsuse otsusedokumendina. Selleks avab ta CVW ikoonide ribalt uue dokumendi loomise käsu (New) ja loob dokumendi (Note), kuhu paneb kirja arutelus tehtud otsuse ja otsuse põhjenduse.

Rühma juht tõstab dokumendi oma kohvrist rühma tuppa, et kõik saaksid seda näha.
Rühma liikmed vaatavad valmis dokumendi üle ja teevad vajadusel parandusi. Rühma juht peab veenduma, et kõik rühma liikmed nõustuvad otsusedokumendiga.

Rühmade liikmed teevad ühisest rolliotsusest koopia oma kohvrisse (Carry). Seda kasutatakse arutelu ajal ekspertrühmas.
 
 

OTSUSE VASTUVÕTMINE EKSPERTIDE RÜHMAS

Järgnevalt toimub rühmade muutmine ja moodustuvad ekspertrühmad. Igas ekspertide rühmas on üks esindaja tootjatest, müüjatest, tarbijatest ja looduskaitsjatest.
Et õpilased teaksid, millistes ekspertrühmades nad on, peaks õpetaja/tuutor nad eelnevalt jagama rühmadesse ja teatama, millise ekspertrühma töös nad osalevad.

Tegevus rühmas toimub ekspertide rühma tööks mõeldud tegevusjuhise alusel. Virtuaalne õpetaja jälgib erinevate rühmade tööd ja sekkub vajadusel, et arutelu juhtida.

Ekspertide rühma liikmed valivad endi hulgast rühma juhi, kes arutelu koordineerib.

Ekspertide rühm tutvub järgemööda erinevate rolliotsustega. Need otsusedokumendid võib kas paigutada ekspertrühma kõigile tutvumiseks või kopeerib iga rühma liige oma dokumendi teksti jututoa vestlusruumi.
Toimub arutelu ja poolt- ning vastuargumentide läbiarutamine. Võetakse vastu ühine otsus.

Rühma juht paneb arutelu lõpus kirja dokumendina (Note) rühma lõpliku otsuse koos põhjendustega.

Rühma juht teeb lõplikust otsusest koopia oma kohvrisse ja paigutab selle konverentsiruumi, kus kõik osalejad saavad sellega tutvuda.

KOKKUVÕTETE TEGEMINE

Rühma liikmed kogunevad uuesti ühisesse ruumi ja vaatavad erinevate ekspertrühmade loodud otsusedokumente. Järgneb vaba arutelu teemal, miks on otsused sarnased/erinevad. Arutelu juhib virtuaalne õpetaja.

Järgneda võib aga ka osalejate järelduste tegemine klassis väljaspool virtuaalset keskkonda, kasutades otsusedokumente.