Keskkonnakaitsja

Keskkonnakaitsjad korraldavad looduse ja inimeste vahelisi suhteid.

Keskkonnakaitse tähelepanu keskpunktiks on inimene kui probleemide ja nende lahenduste ainuke allikas. Inimkonna areng on suunatud tänaste vajaduste rahuldamiseks, arvestamata tulevaste põlvkondade huve.  Selleks, et ka meie lapselapsed saaksid elada planeedil Maa, peame leevendama inimtegevuse kahjulikku mõju loodusele.

Maa elanike arv suureneb. Maal elab väga palju vaeseid inimesi. Selleks, et tõsta inimeste elukvaliteeti, on vaja kiirendada majanduskasvu. Kas majanduskasv on võimalik elukeskkonna kvaliteeti säilitades ja parandades? Keskonnakaitsja vastab sellele küsimusele jaatavalt. Jah, me võime elada hästi ja elamisväärses keskkonnas kui asume säästliku tarbimise radadele. Keskkonnakaitsja ülesandeks on inimesi säästliku tarbimise teele suunata. Me peame õppima vähem raiskama ja ühiskonna moraal peab paranema.

Elame tarbimisühiskonnas, kus inimeste tarbimisvajadused pidevalt kasvavad. Keskkonnakaitsjad selgitavad, kuidas tarbida keskkonnasõbralikult. Tarbijal ehk ostjal lasub põhivastutus selle ülesande täitmisel, sest kui ostjad ostaksid vaid keskkonnasõbralikke tooteid, siis tootjad enam teistsuguseid tooteid ei toodaks.

Elukeskkonna kvaliteedi säilitamiseks on vaja muuta kaupade tootmise, müümise ja tarbimise põhimõtteid keskkonnasõbralikumaks. Keskkonnakaitsjad ei võitle tootmise ja tarbimise vastu, nad võitlevad elamisväärse elukeskkonna eest! Me kõik võime olla keskkonna kaitsjad.