Majandus
7.-9. klassi õpilastele esitati küsimus: "Milliseid toiduainete pakendeid ja miks te eelistaksite?". Vastused on esitatud tabelis.

 
Pakendimaterjal Head küljed Halvad küljed
Paber, papp Odav, võtab vähe ruumi, hea ladustada, laguneb looduses, lihtne toota, mugav kasutada, taaskasutatav Valmistamiseks kulub puitu.
Klaas Võimalik korduvalt kasutada
ja ümber töödelda, ilus
Ei lagune looduses, raske,
purunedes vigastab, kallis
Plast Mugav kasutada, ei lähe katki, 
korduvkasutamise ja ümbertöötlemise võimalus, odav, nägus
Ei lagune looduses
Kile Mugav, odav, kerge Ei lagune looduses, läheb kergelt katki, halb vedelikku välja valada
Kombineeritud materjal 
(tetrapakend)
Nägus, mugav riiulitele paigutada ja ladustada, seisab hästi püsti, tugev, toiduaine säilub hästi Ei saa ümber töödelda ega korduvalt kasutada, tootmine energiamahukas, põletamiseks on vaja erilisi ahje
Metall  Mugav kasutada, tugev, ilus, taaskasutuse võimalus Tootmine kallis, energiamahukas, kulub taastumatuid loodusvarasid
Puit Laguneb looduses, tootmine ei saasta keskkonda Rohmakas, vähendab puiduvarusid

Kõige rohkem kasutamist oleksid leidnud kilepakendid, tetrapakendid, paber-, papp-, klaas- ja plastpakendid. Metallist räägiti suhteliselt vähe, puitpakenditest peaaegu üldsegi mitte.