Milliseid pakendeid eelistada toiduainetetööstuses


Aastatuhandete jooksul on inimene kasutanud pakendeid kui midagi kauakestvat ja korduvalt kasutatavat. Purunenud pakendid parandati või paigati, sest nende valmistamine oli nõudnud vaeva.

Kaasaegne selvekaubandus nõuab kaasaegseid pakendeid. Kaunid ja kirevad pakendid lausa kutsuvad ostma! "Plastmassirevolutsioon" võimaldas hakata kasutama  üha rohkem mitmesuguseid odavaid plaste ja kilesid. Oleme plastiga nii harjunud, et ei mõtlegi, kuidas ta poeletile jõudis või mis saab temast pärast äraviskamist.

Arvatavasti olete tähele pannud, et viimasel ajal tuleb prügiämbrit sagedamini tühjendada kui varem. Majapidamisjäätmetest ligi kolmandiku moodustavad pakendid. Enamus toodetavatest pakenditest on toiduainete pakendid.

Kaasaegseid pakendeid valmistatakse väga erinevatest materjalidest. Enamlevinud pakkematerjalid meie igapäevaelus on järgmised:

Igaüks meist on tarbija. Tarbimisest on sageli saanud ajaviide ja eluviis. Tarbija nõudlikkuse ja vajaduste kasvuga käib kaasas tootmise kasv ja sellest tulenev jäätmekoguste suurenemine. Toodab ju tootja tarbija huvides ning peab arvestama tema soovide ja vajadustega.

Tarbija tahab ühelt poolt elada mugavalt ja osta hästi pakendatud kaupu, teiselt poolt aga elada elukõlblikus keskkonnas ning nautida rikkumata loodust.