Seadused

 
Jäätmeseaduse kohaselt tuleb teha kõik, et
  •  vältida jäätmeteket
  •  vähendada jäätmete hulka
  •  jälgida, et jäätmed ei põhjustaks ohtu tervisele ega keskkonnale
  •  säästlikult kasutada loodusvarasid ja toormeid
  •  võimalusel taaskasutada jäätmeid
  •  eelistada jäätmete taaskasutamist toorme või materjalina jäätmetest energia saamisele (põletamisele). 
Pakendiseaduse eesmärgiks on soodustada pakendi ja pakendimaterjali taaskasutamist, vähendada pakendijäätmete moodustamist ning nende mõju inimesele ning keskkonnale. 2001.a 30.juuniks peab Eestis tekkivate pakendijäätmete kogumassist 60 protsenti olema taaskasutatud, sellest kogusest 35 protsenti kasutatakse materjalina
Pakendiaktsiisi seaduse kohaselt maksustatakse Eestis täidetud ja Eestisse imporditud pakend. Pool aktsiisist laekub riigieelarvesse ja pool keskkonnafondi. Keskkonnafondi laekunud raha kasutatakse pakendi ja pakendijäätmete käitlemise täiendavakks finantseerimiseks. Aktsiisiga ei maksustata pakendit, millest vähemalt 60 protsenti taaskasutatakse.