Eetika

Igaüks peab oma majapidamises tekkiva prügiga ise toime tulema ja leidma võimaluse prügi paigaldamiseks ilma looduskeskkonda reostamata. Talude ümbrused peavad olema korrastatud ja hooldatud. Talumajapidamises tekkivad tootmisjäägid tuleb komposteerida või koguda nii, et nad ei kahjustaks loodust ega riivaks silma, Omavalitsuse ülesannete hulka kuulub hoolitsemine selle eest, et omavalitsuse  territooriumil elavad inimesed saaksid prügi ära anda mõõduka tasu eest.

On vaja teha selgitustööd prügi sorteerimiseks ja sorteeritult kogumiseks. Ei tohiks lubada kile jms. jäätmete põletamist, mis saastavad loodust. Jäägid, mis lähevad looduslikku ringkäiku, tuleks komposteerida ja kasutada mulla viljakuse tõstmiseks. Lubamatu on prügi mahapanek omaalgatuslikult leitud kõrvalistes kohtades nagu metsaalused , vanad kruusaaugud vms. kohad. Jäätmed, mis on võimalik ümbertöödelda (riided, klaas, paber, vanametall jne.) tuleks üle anda sorteeritult, et õppida säästlikku majandamist.