Lisainfo

Talumajapidamistes tekkinud jäätmete kohta senini uuringuid ei ole tehtud.  Kohaliku omavalitsuse andmetel tekib ühe elaniku kohta 340 kg. jäätmeid aastas.

1994. a. läbi  viidud  jäätmeuuringu käigus selgus, et Tallinna olmejäätmed sisaldasid järgmisi komponente:

  1. Komposteeruvad aia- ja köögijäätmed  53 %
  2. Paber ja papp      8,1 %
  3. Puit       2,9 %
  4. Metallid      4,3 %
  5. Klaas       7,4 %
  6. Plastid       3.0 %
  7. Tekstiilid      3.2 %
  8. Kummi      1.4 %
  9. Mittepõlevad klassifitseerimata jäätmed  15,9 %
10. Ohtlikud jäätmed     0,8 %

Viimastel aastatel tehtud uurimuste kohaselt on oluliselt kasvanud plastide osatähtsus olmejäätmetes. 1997. a. Pärnus tehtud uuringu põhjal oli olmejäätmete hulgas plastisisaldus 11,8 - 12,5 %. Olmejäätmete osas on jäätmete maht  kasvanud kõige rohkem pakendijäätmete arvelt, sest pakendatud kaupade ost ja tarbimine suureneb.