Majanduslikud kaalutlused

Kauni ja heas korras kodu juurde kuulub kindlasti korralik prügikast, mida regulaarselt tühjendatakse. Eramajaomanikele soovitatakse plastmasskonteinereid mahuga 140, 240, 370 või 660 liitrit ja suuremate elumajade juurde metallist konteinereid suurusega 1500, 2500 või 4500 liitrit. Tühjendamise sagedusest oleneb prügiveo hind.

Lõuna piirkonna olmeprügi veo hinnakiri AS Ragn Sells
   

Konteineri maht (l) Tühjendamine 52x aastas / krooni Tühjendamine 26x aastas / krooni Tühjendamine 13x aastas / krooni
140 1144.35 650.40 450.20
190 1297.75 937.30 770.85
370 2350.10 1629.10 1384.45
600 2844.40 1938.30 1839.50
660 3334.90 2305.60 2139.15
1500 7430.70 4681.75 3818.10
2500 10253.25 6103.80 4682.55
4500 16797.30 10009.35 6903.75