Juhised rühmatööks rollirühmades

Avage toas olevatest dokumentidest probleemitutvustus ja lugege see läbi.

Valige CVW ikoonide ribalt uue dokumendi loomise käsk (New) ja looge dokument (Note), kuhu pange kirja oma esialgne otsus koos põhjendusega. Kui vajutate CVW ikoonide ribal kohvrile (Carry), näete oma otsusedokumendi sisu. Seda dokumenti kasutage arutelus teiste rühmaliikmetega.

Avage toas olevatest dokumentidest rollitutvustus ja lugege see läbi.

Koos teiste rollirühma liikmetega arutage, mida teevad teie rühma liikmed rollitutvustuse kohaselt.

Et töö rühmas laabuks valige rühma juht, kes arutelu koordineerib.

Avage toas olevatest dokumentidest lisamaterjal ja lugege see läbi.

Arutage koos rühma liikmetega, milline on rühma otsus, kuidas lahendada prügiprobleem talumajapidamises. Kasutage arutelus endi poolt loodud otsusedokumente ja lisamaterjalis olevat informatsiooni.

Kui soovite lisamaterjalist või otsusedokumendist teha teistele arutelus osalejatele kiiret väljavõtet, märkige hiirega vastav tekstilõik ja valige parema hiireklahviga käsk copy. Seejärel saate kopeeritud tekstilõigu sisestada jututuppa valides CVW ikooniribalt käsu text paste.

Rühma juht paneb kirja rühma ühisotsuse otsusedokumendina. Selleks avab ta CVW ikoonide ribalt uue dokumendi loomise käsu (New) ja loob dokumendi (Note), kuhu paneb kirja arutelus tehtud otsuse ja otsuse põhjenduse.

Rühma juht paigutab otsusedokumendi rühma tuppa.

Rühma liikmed vaatavad valmis dokumendi üle ja teevad vajadusel parandusi.

Veenduge, et kõik rühma liikmed nõustuvad otsusedokumendiga.

Iga rühma liige teeb otusedokumendist endale koopia, mille võtab kohvriga kaasa ekspertrühmade tuppa.