Kohalik omavalitsus

Igas kohalikus omavalitsuses töötab keskkonnaametnik, kes jälgib oma piirkonnas keskkonnaseisundit . Oma töös juhindub ta vastavatest seadustest: jäätmeseadus ja  säästva arengu seadus.  Omavalitsustel on koostamisel jäätmekava. Selles näidatakse kuidas toimub jäätmekäitlus s.t. jäätmete kogumine, sorteerimine  ja vedu.

Käesoleval ajal kogutakse sorteerimata olmejäätmeid linnades ja asulates asuvatesse konteineritesse, kust nad toimetatakse olmejäätmete prügilatesse, mis ei vasta tänapäeva nõuetele ja suurem osa neist läheb lähemal ajal sulgemisele.  Maakonnakeskustes ja linnades on eraldi kogumiskonteinerid mittestandardse klaastaara jaoks. Klaas- ja  plasttaarat ostetakse kokku mitmetes vastuvõtupunktides. Ohtlike jäätmete ja vanametalli vastuvõtukohad asuvad  maakonna keskuses. Väga harva liigub auto, millele võib tuua vastavaid jäätmeid.

Talumajade juures ei ole jäätmeid   panna kuhugi ja seetõttu on  looduses palju prügihunnikuid.  Elanike hulgas tuleb teha selgitustööd, et nad saaksid aru oma kohustustest  ja oskaksid teha õigeid otsuseid, mida tarbida ja kuidas toimida tekkivate jäätmetega, et säiliks puhas looduskeskkond ja oleks tagatud loodusvarade säästlik kasutamine. Vajab korraldamist olmejäätmete kogumise ja sorteerimise korraldamine nii et see oleks vastuvõetav ka talumajapidamistele.