Loodusesõprade ühendus

Loodusesõprade ühendus ühendab inimesi, kes peavad oma südameasjaks jälgida looduskaitse eeskirjade täitmist ja hoolitsevad selle eest, et inimese ja loomade eluks sobiv elukeskkond säiliks elamisväärsena.

Loodusesõbrad seisavad hea selle eest, et ei toimuks looduse tahtlikku ega tahtmatut reostamist.

Loodusesõprade tegevus on suunatud  elukeskkonna hoidmisele ja säilimisele ka tulevaste põlvkondade jaoks. Nende tegevuse programmi iseloomustab lühidalt põhimõte: "Me oleme maakera saanud laenuks lastelastelt. " Nad jälgivad, et looduskasutus oleks alalhoidlik .

Samuti peab kõik looduskasutusega seonduv  olema esteetiline ja silmale ilus ja rõõmu pakkuv.