Prügivedajad

Prügivedajad on riigiteenistuses  töötavad inimesed või erafirmad, kes on sõlminud vastavad lepingud kohaliku omavalitsusega. Nad kannavad hoolt korrapärase prügi veo eest oma territooriumil.

Eestis alustas  1992. aastast tegevust Ragn-Sells – jäätmeteveoga tegelev transpordifirma. Selle firma ajalugu on järgmine: üks Rootsi talumees nimega Ragnar Sellberg vedas sajandi algul hobusega piima Stokholmi ning tagasiteel võttis linnarahva prahi vankri peale. Sellest kasvas välja jäätmeteveoga tegelev firma. 

Selle ettevõtte eesmärk on hoolitseda puhta elukeskkonna eest:

1. Käidelda jäätmeid selliselt, et:
    a) klientide elamine, tootmine ja ka muu tegevus saaks kulgeda probleemideta,
    b) maksimaalsel hulgal   leiaksid jäätmed kasutamist kui tooraine või kütus,
2. Teha kõike seda keskkonnasäästlikult ja ökonoomselt.
3. Nõu anda klientidele jäätmekäitluse teemadel
4. Olla selles valdkonnas eeskujuks.