Talupidaja

Talupidajaid  võib pidada kõige truumateks kodanikeks, kes kõige rohkem armastavad  Eestimaad. Neil on oma elumaja, rohkem või vähem kõrvalhooneid  ja erinev hektarite arv maad ja metsa. Sõltuvalt eespool mainitud tingimustest, on ka nende tegevusalad erinevad viljakasvatus, piimakarja kasvatus, juurviljakasvatus, marjakasvatus, kanakasvatus, taluturism  jne.

Selliste tegevuste juures tekib ka palju erinevat liiki jäätmeid, millede likvideerimine on talupidajate jaoks suur probleem. Tekkinud prügi ja olmejäätmed rikuvad talumajapidamise ümbrust.  Igaüks tahab elada ilusas ja puhtas kodus, seepärast on talupidaja huvitatud  viisist, kuidas  tootmis- ja olmejäätmed võimalikult kiiresti ja väheste kulutustega likvideerida.