Probleem: Kas pooldada talvist teede soolatamist?
Rollitutvustus:
KESKKONNAKAITSJA

Keskkonnakaitsja otsib võimalusi, et vähendada ja vältida inimese elukeskkonna saastamist ning kaitseb loodusobjekte. Tema huviobjektideks on nii õhk, muld, vesi, taimestik, loomastik ja maastik.

Keskkonnakaitsja töö on enamasti ennetav, st otsitakse alternatiivseid võimalusi, tehakse selgitustööd, paigaldatakse puhastusseadmeid jne. Samuti teeb ta tööd saastamise mõju vähendamiseks, reostuse likvideerimiseks. Teede soolatamises näeb keskkonnakaitsja ohtu teeäärsele pinnasele ja elustikule.