Õpetaja konspekt

Tunni teema: Kas pooldada talvist maanteede soolatamist?

Tunni eesmärgid:

1. Anda teadmisi sellest,

  • miks soolatatakse teid;

  • milles seisneb soolatamise kasulikkus;

  • milles seisneb soolatamise kahjulikkus;

  • milliseid teisi viise on libedusetõrjeks;

  • millised majanduslikud kulutused kaasnevad soolatamisega;

  • millised seadusaktid on vastuvõetud soolatamise kohta;

  • millised eetilised probleemid kaasnevad soolatamisega.

2. Tutvustada keskkonnakaitsealaste otsuste tegemise mehhanismi.
3. Viia läbi rollimäng teemal: Kas pooldada talvist maanteede soolatamist?
4. Arendada otsuste tegemiseks vajaminevaid rühmatööoskusi.

Vajalikud vahendid:

Grafoprojektor
Grafoprojektori kiled ja markerid(4tk.)
Õpilasrühmadele vajalikud vahendid:
         I RÜHM Keskkonnakaitsjad: igale õpilasele töölehed I-a ja III-a ja 1 lisamaterjal  teadusest (II-a);
        II RÜHM Finantskontrolli esindajad: igale õpilasele töölehed I-b ja III-b ja 1  lisamaterjal majanduslikust aspektist (II-b);
        III RÜHM Liiklejad: igale õpilasele töölehed  I-c ja III-c ja 1 lisamaterjal  eetikast ( II-c);
       IV RÜHM  Riikliku järelvalve  esindajad: igale õpilasele töölehed I-d ja III-d ja  lisamaterjal seadusandlusest (II-d).
Ekspertidest koosnevatele arutelurühmadele (I-IV) jagatakse kile ja marker otsuse kirjapanemiseks.

Tunni käik:

1.Õpetaja jutustab  lastele järgmise loo:

PROBLEEMI TUTVUSTUS

Meil, põhjamaa elanikel, on  talvel pidevalt probleemid lummemattunud ja libedate teedega. Lahtine sügav lumi takistab oluliselt  liiklemist. Libe tänav on jalakäijatele lausa nuhtluseks. Viimaste aastate keskmise temperatuuri  tõusu tõttu kaasneb talvel  lumesajule veel vihm, mis külma öö korral põhjustab nn. musta jää. Kütuse hinna pideva tõusu tõttu näeb mehaanilisi lumetõrjevahendeid varasemast vähem. Aina rohkem kasutatakse libedusetõrjeks soolatamist.

Jalakäijad ja autojuhid on mures soola (NaCl) halva mõju pärast jalanõudele ja roostetamist  soodustava ainena  kallite autode rikkumise pärast. Ometi on soolatatud teedelt lahtise lumesegu eemaldamine lihtsam ja liiklemine ohutum. Soolalahus viib vedeliku külmumistemperatuuri madalamaks ja kiilasjääd tekib harvem.

Mõned aastad tagasi hävines Tartu kesklinnas kaunis  hobukastani allee liigsoolase vee tõttu. Eraisikute aedades, mis paiknevad sõiduteede läheduses, ei ole mõtet rajada roosipeenraid, roos ei talu liigsoolast vett.

Teede-ja sideministeerium  peab arvestama nii jalakäijate kui ka transpordi ohutusega.

2. Loo lõpetuseks esitab õpetaja lastele küsimuse:
Milliste erinevate huvigruppidega on antud loo puhul tegemist?Milliseid probleeme tekitab maanteede soolatamine?

3. Järgnevalt selgitab õpetaja lühidalt tunni eesmärki ja plaanitavat tegevuskava:
Tunni eesmärgiks on välja selgitada, kas pooldada talvist maanteede soolatamist? Tunni alguses teeme iseseisvat tööd, teises pooles aga toimub rühmatöö ja arutelu.

4. Õpetaja palub õpilastel moodustada klassis 4 rühma:
keskkonnakaitsjad, finantskontrolli esindajad, liiklejad ja riikliku järelvalve esindajad. On soovitav, et igas rühmas oleks juhiomadustega õpilasi. Õpetaja jagab õpilastele vastavalt rühmakuuluvusele paberid individuaalse otsuse tegemiseks.

Ül. 1-4 täitmiseks on aega 6 min.

5. Palun kirjutage saadud paberile oma nimi.
Lugege teile jagatud paberitel igaüks läbi ül.1-3 ja täitke need. Aega ülesannete täitmiseks on 6 min. Kui aeg on läbi teatab õpetaja sellest ja palub ülesanne lõpetada. Kõik õpilased täidavad individuaalselt lehelt I ül. 1-3.

Ül. 5 täitmiseks on aega 6 min.

6. Vastavalt kuuluvusele erinevatesse rühmadesse jagab õpetaja  lastele lisamaterjalid II.
Klassile:
Palun lugege läbi teile jagatud lisamaterjal.
Rühmadele:
Teie esindate  maanteede soolatamise probleemi arutelus  keskkonnakaitsjaid, finantskontrolle, liiklejaid, riiklikku järelvalvet. Palun valige enda hulgast liider, kes hakkab rühmatööd juhtima. Tutvuge töölehel III oma rühma rollikirjeldusega ja püüdke sellesse sisse elada. Rühmajuhi juhtimisel arutab rühm, kas pooldada talvist maanteede soolatamist. Rühma otsuse fikseerib iga rühma liige oma paberile ning lisab lühikese põhjenduse.

Ül. 6 täitmiseks on aega 8 min.

7. Rühmade liikmetest moodustab õpetaja uued rühmad (4), nii, et igasse uude rühma satuks võrdselt iga rolli esindajaid.
Õpetaja jagab kõikidele rühmadele markerid ja kiled.
Rühmade ülesanne on vastu võtta ühine otsus, kas pooldada talvist maanteede soolatamist. Palun, valige endi hulgast liider, kes hakkab rühma tööd juhtima ja esitab pärast klassile Teie rühma otsuse. Rühmajuhi juhtimisel  arutab rühm, kas pooldada soolamist. Rühma kirjutaja fikseerib rühma otsuse arutelu lõpus kilele ning lisab juurde paari-kolme  lauselise põhjenduse.

Ül. 7 täitmiseks on aega 7 min.

8. Õpetaja kutsub järgemööda kõik rühmad esitlema oma otsuseid.
Esitlemise järjekord on järgmine: Liiklejad, Finantskontrolli esindajad, Riikliku järelvalve esindajad, Keskkonnakaitsjad. Iga rühma esindaja tutvustab rühma otsuseid grafoprojektoril lühidalt 3 min. Jooksul.
Järgnevalt toimub erinevate rühmade otsuste esitlemine. Kuna igas rühmas on kõikide erinevate  arvamuste esindajaid, peaksid olema rühmade otsused sarnased. On see nii?
Klass jälgib, kas kõikide rühmade otsused on sarnased. Millised eriarvamused on rühmade otsustes?

Ül. 8 täitmiseks on aega 13 min.

9. Kui kõik otsused on esitletud, teeb õpetaja laste otsustest kokkuvõtte:
Te nägite, et rühmade poolt vastu võetud otsused on üsna sarnased. Võrrelge, kas  esitatud otsused erinesid teie poolt rollirühmas vastu võetud otsustest, mille paberile kirja panite. Nagu te näete, selleks, et vastu võtta õiget otsust, pidi iga rühm  arvestama kõikide rollirühmade poolt langetatud erinevate otsustega. Ühises arutelus püüdsite te  valida erinevate otsuste hulgast õigemad lahendused. Otsus, mille te sel viisil tegite, on KOMPROMISSOTSUS, mis arvestab erinevate huvigruppide arvamustega.

10. Õpetaja teeb tunni kokkuvõtte:
Igapäevaelus on keskkonnaalased probleemid keerukad seetõttu, et nende lahendamisel tekib palju vastuolulisi arvamusi majandussfääri, keskkonnakaitsjate, inimeste eetiliste tõekspidamiste ja kehtivate seaduste vahel.   Et langetada otsuseid, mis sobiksid kõigi probleemiga seotud huvigruppide soovide ja vajadustega, peab otsustamisel oskama erinevate vaatenurkadega arvestada. Vaid nii on võimalik vastu võtta otsuseid, mis ei kahjusta keskkonda, aga arvestavad ka inimeste vajadustega.

Ül. 9-10 täitmiseks on aega 5 min.