Probleem: Kas pooldada talvist teede soolatamist?
Rollitutvustus:
LIIKLEJA

Liiklejate ülesandeks on teada oma õigusi ja teede libedustõrje kohta kehtestatud eeskirju.

Liiklejat huvitab turvalisus teedel ja tänavatel. Ka on ta huvitatud, et kasutatav libedustõrje viis ei kahjustaks tema jalanõusid (soolatamine) ega ka teda ümbritsevat loodust.

Liikleja kaalutlused on sügavalt eetilist laadi.