Probleemülesanne: Kas pooldada talvist teede soolatamist?           $$$
Majanduslik aspekt
  
  • Masinate ja mehhanismide teenuste hinnad
Koristustraktor 218 kr/t
Laadur 218 kr/t
Soolapuistur 306 kr/t
Sool (kulu ca 20 gr/m) 772 kr/tonn
Liiv (kulu ca150 gr/m) 61 kr/tonn
Koristus-pühkimisauto 295 kr/t
Kallur 88 kr/t
Laadija/abitööline 59 kr/t

 
  • Kui palju maksab õnnetustes tekkinud vigastuste ravi?
Statsionarne ravipäev 220.-330.-
Taastusravi ambulatoorne päev 140.-
Kipslihaste asetamine 70.-
Õlavarre kips 130.-
Sääre kipsmähis 100.-

 
  • Autode hooldus ja remont
Avarii läbi teinud auto kereremont 100.-250.- tund + materjali kulu
Korrosiooni vastane tõrje 1000.-2000.-
Auto ülevärvimine  2000.-3000.-