Probleemülesanne. Kas pooldada talvist teede  soolatamist?    
Teaduslikud faktid

 

Kloriidid on kloori sisaldavad soolad, mis tekivad metallide reageerimisel kloori või vesinikkloriidhappega. Naatriumkloriid (NaCl) on looduses väga levinud sool. Seda leidub merede ning ookeanide vees, samuti maakoores soolalademetena. Inimene kasutab NaCl põhiliselt maitseainena ja toiduainete säilitajana.  Lumi kuulub tahkete sademete hulka ning koosneb jääkristallidest (lumekristallidest) või nende kogumeist. Kristallid tekivad pilvedes sisalduva veeauru külmudes. Lumehelbed tekivad temperatuuril u 0?C. Sulamine on tahke aine muutumine vedelaks. Selleks muundumiseks vajalikku temperatuuri nimetatakse sulamistemperatuuriks. Sulamistemperatuur on võrdne aine tahkumistemperatuuriga, st samapaju soojust kulub ka vedela aine tahkumiseks. 
Soolaga töödeldakse talviseid sõiduteid, sest sool soodustab lume sulamist ja teede koristustöid. NaCl alandab lume sulamistemperatuuri, st lumi sulab nullist madalamal temperatuuril. Soolad kiirendavad metallide korrudeerumist. Korrosioon hävitab sõidukeid ja teede-tänavate metallrajatisi. Elektrokeemilist korrosiooni soodustab elektrolüütiline lahus metalli pinnal. See võib moodustuda õhust pärinevate happeliste gaaside või mineraalsoolade lahustumisel kastevees. Mida väiksem on lahuse pH, seda kiiremini kulgeb korrosioon.
Kõige rohkem on teeäärses loomastikus mullaelanikke, seega mõjutab mulla koostise muutumine esmalt neid. Mullavees elutsevatele mikroorganismidele on liigne sool hukutav. Taimedesse kogunenud kloriidid liiguvad toiduahelas edasi taim- ja loomtoidulistesse organismidesse. Suurt soolsust taluvad mererandade taimekooslused. Tee ääres aga rannataimed ei kasva, seetõttu sool kahjustab neid. Suurenenud kloriidide sisaldus mullas põhjustab soolade kogunemist taimedesse. Rohttaimed taluvad soolsust paremini kui puittaimed (eriti tundlikud pärn ja hobukastan). Lehtedesse kogunevad soolad põhjustavad klorofülli hävimist. Sooldunud pinnases ei liigu vesi enam mullast taime juurtesse, vaid vastassuunas.