Probleem: Kas pooldada talvist teede soolatamist?
Rollitutvustus:
KESKKONNATEENISTUSE AMETNIK
  

  
Keskkonnateenistuse põhiülesandeks on koordineerida ja korraldada keskkonnakaitset  ja -kasutust. Samuti peab ta informeerima ministeeriumi juhtkonda, keskkonnainspektsiooni ja avalikkust looduses aset leidnud  avariidest.

Keskkonnateenistus nõustab maakonnas asuvaid valitsusasutusi ja kohaliku omavalitsusasutusi oma valdkonda kuuluvates küsimustes. Ta saab teha ettepanekuid keskkonnakaitse alase seadusandluse täiustamiseks.