Probleem: Kas pooldada talvist teede soolatamist?
Rollitutvustus: LIIKLEJA
  

  
Liiklejad on inimeste grupp, kes on kõige tihedamalt seotud teede soolatamise probleemiga - teid soolatatakse ju selleks, et vältida talvel libedusest ja suvel tolmavast teest tingitud ohte liiklemisel. See puudutab nii autojuhte kui jalakäijaid, kelle arvamused võivad olla väga erinevad ja vastandlikud.

Kuna aga kõigi liiklejate - nii autojuhtide kui jalakäijate - huvides on liiklemise turvalisus, peaksid nad siiski ühisele seisukohale jõudma.