Kas pooldada talvist maanteede soolatamist?

Probleemitutvustus  

Tartlased mäletavad hukkunud hobukastanite rida Vanemuise tänaval linnaliinide bussijaamas, kuivanud papleid ja pärnasid Võru tänaval, vahtraid Riia tänaval.  Nende hukkumise peamine põhjus oli ülemäärane kloriidioonisisaldus pinnases ja lehtedes. Olgugi, et kloriidioonide toksiline mõju taimedele pole täielikult selge ja see võib erineda iga liigi ning isendi puhul vastavalt ökoloogilistele tingimustele, ollakse veendunud: kloriidide tarvitamine kahjustab tänavaäärset haljastust, eriti puid. Teeäärseid murusid kahjustavad sõidukite ja lumekoristusmasinate poolt pritsitud kütus ja teehooldusvahendite poolt saastatud soola-lumesegu. Kahjustavalt mõjuvad nii Na ja Cl kõrgemad kontsentratsioonid teeäärses mullas kui ka pealekandunud liiva hulk. Kahjustunud on peamiselt 1 -2 m laiune vöönd sõidutee ääres. 

Võrreldes kümne aasta taguste uurimustulemuste andmetega on olukord paranenud, sest soolaga enam ei liialdata, lume-soola segu koristatakse kiiresti ja oluline on ka kõrgemate kõnnitee äärte rajamine, mis ei lase soolveel haljasalale imbuda.

  
Eesmärk

  
Miks just soolad 

Libedusetõrje eesmärk on sõidutee katte haardeteguri suurendamine. Libedusetõrje vähendab jäistel teedel liiklusõnnetuste hulka. Teede suvehooldel kasutatakse kloriide tolmutõrjeks.

Soolade lahustumisel vees muutub vee tahkumistemperatuur - soolalahus külmub madalamal temperatuuril kui puhas ehk mage vesi. See meetod on Eesti kliimatingimustes efektiivne.

  
  Kahjulikud mõjud 

  • Soolade mõju taimestikule. Pinnases oleva vee suur soolasisaldus takistab vee liikumist taime ja see kuivab. Teeäärsete muldade naatriumi ja kloori sisaldus muutub sõltuvalt kaugusest sõiduteest ja ajast ( kevadel on sõidutee äärsetel aladel selgesti eraldatav sõiduteelt haljastusele sattunud liiv).

  • Teeäärses mullas elutsevatele mikroorganismidele on liigne sool hukutav. Taimedesse kogunenud kloriidid liiguvad edasi taim- ja loomtoidulistesse organismidesse.

  • Maanteede soolatamisega väheneb teede kasutusiga.

  • Soolatamine soodustab autode korrosiooni.

  • Teehoolde kuludest moodustavad kulud libedustõrjeks ja soola-liiva seguga ja kloriididega ~ 50%

   
  Alternatiivid teede soolatamisele

  • Paigaldada teede alla küttesüsteemid.

  • Kasutada kõikidel transpordivahenditel naelkumme, kettsüsteeme vms.

  • Ennetav libedusetõrje, st libedustõrjematerjalide kasutamist enne teepinna temperatuuri langemist tahkumistemperatuurini. Märksa vähem kulub soola ja see vähendab ka õnnetuste toimumise tõenäosust. Teehaldajatel tuleb investeerida teeilmastiku seiresüsteemidesse, termomõõdistuste põhjal koostatakse teekaart, kust on näha erinevate teeosade temperatuuri suhtelist muutumist. Termomõõdistuste populaarsuse kasv on olnud märkimisväärne. Umbes 300 teehaldajat üle maailma kasutavad termomõõtmisi väga erinevates talvetingimustes. 35 teehaldaja kogemused Inglismaalt, Belgiast , USA-st, kelle hooldada on ca 40000 km teid, näitavad, et libedusetõrje hulk on vähenenud keskmiselt 30% ja kulude kokkuhoid valikulise hoolde tõttu on olnud 10 -25%.