Probleem: Kas pooldada talvist teede soolatamist?
Rollitutvustus: SEADUSANDJA
  

  
Seadusandja sätestab üldised nõuded teede suhtes.
Määrab tee omaniku ja liikleja õigused ja kohustused.
Kehtestab normatiivid teede kaitse korraldamiseks ja selle rahastamiseks.
Kehtestab erinõuded teede talihooldeks.
Määrab teede korrashoiu ja liiklusohutusnõuete rikkumise eest vastutajad.

Seadusandja peab lähtuma sellest, et inimesed ja keskkond oleks kaitstud liiklusest tulenevate ohtude eest.

Ettepanekute esitamine muudatuste tegemiseks seadustes toimub kodanikualgatuse korras või saadikute kaudu.