Probleem: Kas pooldada talvist teede soolatamist?
Rollitutvustus: TEEDEVALITSUS
  
  
Teedevalitsus on riigi teid haldav asutus maakonnas. Ta allub Teede- ja Sideministeeriumi Maanteeametile. Teedevalitsus täidab riigi poolt tellitud teenust. Tema põhiülesandeks on teostada teede järelvalvet, ehitust, hooldada teederegistrit. Lubatud on ka teha töid väljaspoole süsteemi lisaraha teenimiseks.

Teedevalitsus teostab maanteede hooldustöid Maanteedeametilt eraldatud eelarve piires. Hooldustööd jaotuvad suvihooldeks ja talihooldeks. 

Talihooldeks kulub 39% aastaks eraldatud summadest. Sellest omakorda 41% libedustõrjele kloriididega mehhaniseeritult. Ülejäänud summad kuluvad ilmateenistusele, talivalvele, patrullteenistusele ja teede ülevaatusele, libedustõrjele liivaga ja soola-liiva seguga, lumetõrjele autosahkadega ja teiste mehhanismidega, pinna tasandamisele ning muudele lumekoristusega seotud töödele.