Juhised rühmatööks ekspertide rühmades

  Ekspertide rühma liikmed valivad endi hulgast rühma juhi, kes koordineerib arutelu.

  Ekspertide rühm tutvub järgemööda erinevate rollide esindajate otsustega. Nende otsusedokumendid võib kas paigutada ekspertrühma tuppa kõigile vaatamiseks või kopeerib iga rühma liige oma otsusedokumendi teksti jututoa vestlusruumi.

  Toimub arutelu ja poolt- ning vastuargumentide läbiarutamine. Tehakse lõplik otsus.

  Rühma juht paneb arutelu lõpus kirja dokumendina (Note) rühma lõpliku otsuse koos põhjendustega.

  Veendutakse, et kõik rühma liikmed nõustuvad otsusedokumendiga.

  Rühma juht teeb otsusedokumendist koopia oma kohvrisse ja võtab selle kaasa konverentsituppa. Seal paigutab ta otsuse välja kõigile vaatamiseks.

  Kõik ekspertrühmad liiguvad konverentsituppa, kus toimub otsuste ülevaatamine ja nende sarnasuse võrdlemine. Jõutakse ühisele seisukohale, milline on kompetentne otsus.