Probleem: Kas rajada Eestisse tuumajaam?
Poliitikud

Poliitikud on kõlavalt väljendudes "rahva teenrid". Saada valituks mingisse esindusorganisse pühitseb igasuguse abinõu. Paraku tundub see olevat tavapärane. Kahtlemata leidub ka poliitikud, kes tegutsevad n.ö. aatelistel eesmärkidel. 

Tuumaenergeetika valdkonnas pole Eestis laiemat aruelu toimunud. Sõna on võtnud vaid asjasse pühendunud isikud ja seetõttu pole poliitilised parteid ka selgeid seisukohavõtte esitanud.

Eesti suuremate erakondade seisukohad energeetikast:

Keskerakond - peab vajalikuks tuumaenergia kasutuselevõttu peale rahvaarutelu tulemuste selgumist.

Isamaaliit - energeetikas tuleb järk-järgult üle minna alternatiivsetele energiaallikatele. Põlevkivi tuleks kasutada pigem keemiatööstuse toorainena kui kütusena. Isamaaliit toetab kohalike kütuste (turvas, hakkepuit jm.) kasutamist, ent mitte üle loomuliku juurdekasvu. Aktiivsemalt tuleks rakendada tuule- ja päikeseenergiat.

Mõõdukad - energia tootmine tuleks territoriaalselt hajutada - kasutusele võtta võimalikult palju alternatiivseid energiaallikaid. Eesti ei hakka lähema 50 aasta jooksul tarbima tuumaenergiat. Põlevkivienergeetika tehnoloogia tuleb uuendada ja vähendada energiatarbimises kadusid ning säästliku arengu põhimõtteid majanduses.

Rahvaliit - programmilised seisukohad energia saamisest puuduvad. Küll aga ollakse arvamusel, et riik peaks rohkem sekkuma tänaste energeetikaprobleemide lahendamisse (peatama elektrijaamade erastamise).

Reformierakond - eesmärgiks säästev areng. Energiakasutuses eeldatakse põlevkivienergeetikaga paralleelselt alternatiivsete energiaallikate kasutamise laiendamist.