Probleem: Kas rajada Eestisse tuumajaam?
Rollikirjeldus: Keskkonnakaitsjad

Keskkonnakaitse on looduse ja inimese suhete korraldamine: elusoodsate loodusolude säilitamine ja taastamine, inimtegevuse kahjuliku mõju leevendamine.

Keskkonnakaitsjad lähtuvad:
   loodusvarade säästlikust kasutamisest. Praeguse põlvkonna vajadused saaksid rahuldatud, samas tulevaste põlvkondade huve kahjustamata.
   keskkonnakahjustuste vältimisest. Tagajärgede likvideerimine on enamasti kallim, sageli ka võimatu,  kui nende ennetamine.
   ettevaatlikkusest otsuste tegemisel. Kui kavandatava tegevuse mõju ei ole selge, ei tohi otsused vastu võtta.
   koostööst teiste riikidega. Globaalsete keskkonnaprobleemide lahendamine, mis ületavad riigipiire.
   keskkonnanõuete kajastamisest seadusandluses.
   keskkonnanõuete järgimisest põhimõttel, et kasutaja (saastaja) maksab. Kõik keskkonna kasutajad (saastajad) peavad vastutama oma tegevuse eest.
   keskkonnasäästliku arengu selgitustöö vajalikkusest elanikkonna hulgas.