Probleem: Kas rajada Eestisse tuumajaam?

Rollikirjeldus: Kohalikud elanikud

See on üks küla looduskaunis kohas Võrtsjärve ääres, kus elu on üsna rahulik. Enamik külaelanikest elab individuaalelamutes, väiksema osa moodustavad ühismajades elavad inimesed.

Nagu paljudes Eestimaa külades, ei ole ka siin piisavalt töökohti. Enamus külaelanikest tegeleb põllumajanduse ja loomakasvatusega. Taludes kasutatakse abijõuna küla töötuid. Mehed tegelevad kalapüügiga. Mitmed külaelanikud käivad tööl Elvas ja Tartus.

Külas on pood, postkontor, arstipunkt, raamatukogu, kohvik. Koolis käivad lapsed 10 km kaugusel, lasteaeda ei ole. Paljud naised on kodused ja hoiavad vajaduse korral ka naabrite lapsi.

Suvel on elu külas lõbusam tänu puhkajatele, kes naudivad imekaunist loodust, metsarahu, puhast õhku ja Võrtsjärve vett. Viimastel aastatel on tulnud külla mitmeid noori peresid. Need on ettevõtlikud inimesed, kes on rajanud turismitalusid. On alustatud ka turismikeskuse ehitusega. Järve kaldal asub väike õpperada, mida hoiavad korras turismitalude omanikud.