Probleem: Kas rajada Eestisse tuumajaam?
Rollitutvustus: Majandusteadlased

Majandusteadlased tegelevad majanduses esilekerkinud probleemide uurimise ja lahendamisega, majanduse edendamisega. Teadlaste arvates on Eesti Vabariigis energiaprobleemid kujunenud aktuaalseks, keskkonnasõbraliku energiatootmise väljatöötamiseks on vaja kiireid otsuseid.

Eesti majandusteadlaste seisukohad tuumaenergia kasutamise kohta:

grdmove.gif (404 bytes) On vaja viivitamatult alustada aruteludega Eesti energeetika tuleviku üle ja tuumaenergeetika võimalustest üleskerkinud energeetikaprobleemide lahendamisega.

grdmove.gif (404 bytes) Nendele küsimustele tuleb analüütiliselt läheneda, pöörates elektri- ja soojusenergia tootmise kõrval tähelepanu ka keskkonnale.

grdmove.gif (404 bytes) Kui me leiame ressursse, et ehitada turvaline tuumaelektrijaam, siis see investeering tasuks kindlasti majanduslikult ära, arvestades praegusi energiahinna tõuse. Põlevkivi pole kõige loodussõbralikum kütus, kuna teda ei saa lihtsalt ahjus ära põletada.

grdmove.gif (404 bytes) Toetan, kuid mitte lähemas tulevikus. See maksab väga palju. Tehniliselt ei saa me seda praegu teha. Kuni meil põlevkivi jätkub ja me ei riku allakirjutatud konventsioone, jätkame põlevkivi põletamist. Mingil etapil tuleb tuumaenergiat kasutada niikuinii ? fossiilne kütus saab kunagi lihtsalt otsa

grdmove.gif (404 bytes) Nii väikese riigi jaoks nagu Eesti, on see väga tõsine otsus, mis vajaks põhjalikku kaalumist, ka riigi julgeoleku seisukohalt. Kui tahame kunagi hakata ehitama tuumajaama, siis peame juba täna välja valima ja väga heal tasemel koolitama need noored inimesed, kes hakkavad jaamas tööle - see peab olema rahvuslik kaader, kes on täielikult usaldusväärsed.

grdmove.gif (404 bytes) On pakutud ka varianti, et Eesti, Läti ja Leedu võiksid raha kokku panna ning ehitada Ignalina olemasolevate reaktorite kõrvale nüüdisaegse tuumajaama. See eeldaks riikidevahelist kokkulepet. Selleks oleks võimalik saada laenu Maailmapangalt.

grdmove.gif (404 bytes) Tuumaenergia on kulukas nii ehitamisel kui mõne aja pärast ka energia ise, ta tekitab keskkonnariske - kuhu panna radioaktiivsed jäätmed - ning julgeolekuriske. Selles mõttes on tuumaenergia Eesti jaoks üks õnnetus ja nuhtlus.