Rohe-kärnkonn

Liiginimi eesti keeles Rohe-kärnkonn
Liiginimi ladina ladina keeles Bufo viridis L.
Kehamõõtmed Kehapikkus on tavaliselt 8…10 cm, mõnikord 12…14 cm.
Levik Eestis ja maailmas Levila ulatub Kesk-Euroopast Altaini ja Obi jõeni (Novosibirskini) ning Põhja-Aafrikast Põhja-Euroopani. Eestis on rohekärnkonn oma levila põhjapiiril, asustades vaid Peipsi-Pihkva järve kaldapiirkonda või sinna suubuvate jõgede vesikondi.
Arvukus On üsna vähearvukas ja haruldane.
Elupaik ja -viis On valdavalt maismaalise eluviisiga, viibides vees vaid lühikese kudemisperioodi vältel. Talub ka riim- ja soolast vett. On pigem avamaastiku liik, asustades tihti ka põlde või aiamaid ja muid suhteliselt kuivi elupaiku, mis teistele kahepaiksetele on kättesaamatud. Septembrist märtsi-aprillini on talveunes näriliste urgudes või pinnasesse (10…12 cm sügavusele) kaevunult, kus talvitub koos 3…4 isendit. On öise või videvikulise eluviisiga, kullesed on päevase eluviisiga.
Toitumine Toitub peamiselt mardikatest, röövikutest, sihktiivalistest ja sipelgatest, ka tigudest. Hangib toitu maast, lendavaid putukaid püüab harva. Kullesed on taimtoidulised, toitudes vetikatest.
Sigimine Koeb aprillis, paarikaupa või väikeste seltsingutena. Kudu koosneb kahest nöörist, kus munad paiknevad kahes reas. Üks emane koeb kuni 12800 1,0…1,5 mm läbimõõduga muna. 3…4 m pikkused kudunöörid paiknevad veekogu põhjas või veetaimedele kinnitunult.
Areng Kui veetemperatuur on 23 °C, kooruvad 6…7 mm pikkused vastsed 5…6 päeva pärast. Sõltuvalt vee- temperatuurist kestab areng noore konnani 45…60 päeva. Moonde läbinud noored konnad on 16 mm pikkused, sügiseks 20…26 mm pikkused. Suguküpsuse saavutab 3…4 aasta vanuselt.
Koht ökosüsteemis Vaenlasteks võivad olla rebased, mägrad, siilid, kured ja teised kahepaiksetest toituvad linnud.
Ohustatus ja kaitse On ohustatud kudemispaikade hävimise tõttu, mida põhjustab saastav inimtegevus. Võivad hukkuda ka lumevaestel ja külmadel talvedel. Kuulub kaitsealuste liikide I kategooriasse.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti kahepaiksete süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate kahepaiksete liiginimekiri