Hink

Liiginimi eesti keeles Hink
Liiginimi ladina keeles Cobitis taenia taenia (L.)
Rahvapäraseid nimetusi Vinka-võnka, kivijüraja, kivivingerjas, kivikala, kivikana, kivitrull, kivinärija, kivinool, liivarull, liivarünt, leeviidikas, liivavingerjas, kidijas, vigijas, leevana, tigekala, koerakala.
Kehamõõtmed Keskmiselt on 8...9 cm, maksimaalselt 14 cm pikkune.
Kehamass Võib kaaluda kuni 58 g.
Levik Hink on levinud Euroopas Portugalist ja Inglismaast idasuunas, Lõuna-Rootsis ja Kagu-Soomes, Venemaa Euroopa-osas, Itaalias ja Balkanil, samuti Doonaus, Krimmis ja Väike-Aasias. Lisaks sellele on ka levila Kaug-Idas. Eestis leidub kohati. Meres on tabatud Matsalu lahest ja Kihnu lähedalt. Pole leitud Lääne-Eesti saartelt ja Kirde-Eesti veekogudest.
Arvukus Esinemisjuhte vähe, pole eriti arvukas.
Eluviis Hink elab selgeveelistes veekogudes liivasel või savisel põhjal, peamiselt järvede sisse- või väljavoolude piirkonnas ja aeglase vooluga jõgedes ning kõva põhjaga vanajõgedes. Teda kohatakse ka riimveelistes merelahtedes ja lahesoppides. Hink on soojalembene ja öise eluviisiga. Elab üksikult, rändeid ei soorita.
Toitumine Hingule on iseloomulik toitumine lagunevatest taime- ja loomajäänustest, koos sellega neelatakse ka lihtsalt muda ja liivateri. Toitub ka põhjas leiduvatest pisivähilistest ja putukavastsetest. Maimud toituvad ainuraksetest ja vetikatest.
Sigimine Hink koeb maist juulini, ajal, mil veetemperatuur on vähemalt 16 °C. Koeb vetikate vahel, marjaterad arenevad taimejäänustele ja elusatele taimedele kleepunult. Marjaterade hulk 350...3500, läbimõõt 1,9...2,8 mm.
Areng Embrüonaalne areng kestab 5 päeva. Kooruv vastne on 5,4 mm pikkune. Vastsed arenevad alguses vabalt vees hõljudes, 2 cm pikkustena siirduvad elama veekogu põhja. Hink saab suguküpseks 2 eluaasta alguses. Looduses on eluiga lühike (2 aastat), akvaariumis võib elada 10 aastaseks.
Koht ökosüsteemis Looduses on hink toiduks paljudele röövkaladele. Inimesed kasutavad teda sööda- ja akvaariumikalana.
Ohustatus ja kaitse Kuulub kaitstavate liikide III kategooriasse.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti kalade süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate kalade liiginimekiri