Kanakull

Liiginimi eesti keeles Kanakull
Liiginimi ladina keeles Accipiter gentilis (L.)
Rahvapärasid nimesid Kanaröövel, tiirutaja, kanakatk, päriskull
Kehamõõtmed Umbes ronga suurune, kehapikkus keskmiselt 50…60 cm, tiivapikkus 30…38 cm.
Kehamass 700…1500 g, emaslind on isasest tunduvalt suurem.
Levik Levinud on Euraasia ja Põhja-Ameerika metsades ja avamaastikes. Ka Madagaskaril. Eestis ühtlaselt levinud harilik haudelind.
Arvukus Praegu arvatakse Eesti pesitsevat 500…1000 paari kanakulle.
Elupaik ja -viis Eelistab suuremaid metsi, eriti kuuse-segametsi, ka avamaal.
Ränne Meie kanakullid harilikult talveks soojematele aladele ei rända.
Toitumine Kanakull on tüüpiline röövlind, kelle saagiks langevad pisinärilised ja väiksemad linnud.
Pesitsemine Pesitsema hakkab hiliskevadel, pesa ehitab enamasti kuuse, harvem männi, kase või haava otsa. Mai alguses on kurnas 3...4 muna, harva 2 või 5.
Areng Pojad lennuvõimestvad juuli esimesel poolel.
Koht ökosüsteemis Röövlinnuna aitab piirata näriliste arvu, selle tõttu ohustavad teda ka mitmesugused põllumajanduslikud taimekaitsevahendid.
Ohustatus ja kaitse Kuulub looduskaitsealuste liikide II kategooriasse.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri