Hallhaigur

Liiginimi eesti keeles Hallhaigur
Liiginimi ladina keeles Ardea cinerea L.
Rahvapäraseid nimesid Kalakurg, kalakull, kalakaur, haiber, aiver, haigri, krääks.
Kehamõõtmed Suur lind. Tiiva keskmine pikkus isasel 47,2 cm ja emasel 45,8 cm.
Kehamass Umbes 1,5...2 kg. Emased isastest pisut kergemad.
Levik Euroopas ja Aasias, lõunapiiriks Põhja-Aafrika, põhjapiiriks Lõuna-Soome. Eestis pesitseb paiguti, vähem Põhja-Eestis, enamasti kolooniatena.
Arvukus Üsna tavaline paiguti esinev lind. Esimesed teated XIX sajandi lõpust. Praegu ~1300 paari, suurim on Häädemeeste/Võiste koloonia, kus 1993. aastal loendati 268 paari.
Elupaik ja -viis Metsades veekogude läheduses. Pesitseb suurte puuude otsas koloonialiselt. Peale pesitsemist uitavad ringi otsides toidurikkaid veekogusid.
Ränne Rändlind. Talvitab Edela- ja Lääne-Aafrikas, viimasel ajal ka Lääne-Euroopas. Eestisse saabub varakult, siis kui veekogud on veel jääs: märtsi lõpul ja aprilli algul. Äralend toimub peamiselt septembris, osa linde (10…50) jääb Eestisse. Rändel lendavad üksikult. Iseloomulik on pesitsusjärgne noorte hajumine.
Toitumine Mitmekesine toit: väikesed kalad, vähid, konnad, kullesed, sisalikud, maod, närilised, putukad, nende vastsed. Pessa toob kumbki vanalind toitu 3 korda päevas, korraga kõik pojad ei saa. Ranniku lähedal tuuakse neile peamiselt ogalikke (~80%), sisemaal enam kokresid ja luukaritsaid.
Pesitsemine Ühe kõrge puu okstel mitu pesa, kui puid pole, siis kasutavad suuri põõsaid või roolademeid. Pesa on tipuga alla pööratud koonuse kujuline, läbimõõt 60...80 cm, kõrgus 50...60 cm. Muneb kahepäevaste vahedega 4...6 rohekassinist muna. Pesa ehitavad mõlemad vanemad, aga haub rohkem emalind.
Areng Koorunud pojad on abitud. Suled tekivad 7...9. päeval. Jalule tõusevad 16. päeval. Peale pesast lahkumist püsib perekond enamasti koos. Sulgimine üks kord aastas.
Koht ökosüsteemis Inimest majanduslikult ei kahjusta, sest söövad enamasti väheväärtuslikke kalu, on teatud määral sanitariks. Kohati noorte karpkalade "tinditõve" levitajaks.
Ohustatus ja kaitse Kaitsealuste liikide hulka ei kuulu. Noori poegi ohustab järsk temperatuurilangus ja pikk sajuperiood.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri