Loodusteaduste didaktika lektoraat
MRI, Tartu Ülikool

Vanemuise 46, Tartu 51014
Tel.: 7375-081
Fax: 7375-082

E-mail: biodida@ut.ee
http://www.ut.ee/biodida/

"Eesti taimed" on valminud Tartu Ülikooli MRI Loodusteaduste didaktika lektoraadis. Projekti juht oli Tago Sarapuu ja selle põhitäitjaks Triin Marandi. Teksti- ja pildimaterjali koostamisel, lehekülgede kujundamisel ning programmeerimisel osalesid:
WWW lehekülgi kujundasid: Triin Marandi, Tago Sarapuu ja Margus Pedaste.
Tekste kirjutasid: Margus Pedaste, Triin Marandi, Tago Sarapuu ja Maie Toom.
Piltide autorid: Triin Marandi, Margus Pedaste, Andres Marandi, Kristjan Adojaan, Peep Vermes, Jaanus Paal ja Toomas Tamm.
Tekste toimetas: Toomas Kukk  Avatud Eesti Fond  Tiigrihüppe Sihtasutus
Programmeerijad: Kaido Hallik ja Artur Novek.
Projekti toetasid: Avatud Eesti Fond ja Tiigrihüppe Sihtasutus
Täname: TÜ MRI Loodusteaduste didaktika lektoraadi õppejõude, magistrande ja üliõpilasi, samuti kõiki teisi, kes projekti teostamisel nõu ja jõuga abiks olid.

© 2000, 2005 Triin Marandi, Margus Pedaste, Tago Sarapuu.
© 2000, 2005 Loodusteaduste didaktika lektoraat, Tartu Ülikool. Kõik "Eesti taimede" materjalid on autorikaitse all vastavalt Eesti Vabariigi autoriõiguse seadusele. Piltide ja tekstide paljundamine ning nende trükis või elektroonilisel kujul avaldamine on keelatud. Piltide ning tekstide eraldi kasutamine, levitamine ja kopeerimine on lubatud ainult autorite nõusolekul. Materjale on lubatud kasutada üksnes õpiotstarbel, kui sellega ei kaasne kommertseesmärgid.