Kas rajada Eestisse tuumajaam?
  
     

Koostasid: 

Üllar Loks,
Marjanne Olbrei,
Vello Teor,
Tiiu Laane