Avalehele

Õpetaja materjalid:

 Teooria:
 
Probleemide lahendamine ja otsuste tegemine
 
Keskkonnaalaste otsuste langetamine 
 
Kuidas toimub otsusele jõudmine?
 
Kuidas aitab rühmatöö otsuseid langetada?
 
Kuidas rakendada rollimängu meetodit?

Tööjuhendid:
  Õpetaja konspekt tööks arvutikeskkonnas

Õpilaste materjalid:

Tööjuhendid:
 
Rühmatöö ülesanded rollirühmas
  Rühmatöö ülesanded ekspertrühmas

Täiendavad materjalid:
 
Probleemitutvustus
Rollitutvustused:
 
Poliitikud
 
Kohalikud elanikud
 
Keskkonnakaitsjad
 
Majandusteadlased
  Lisamaterjalid:
 
Teadmisi tuumaenergeetikast
 
Poliitikute seisukohad
 
Majanduslikud seisukohad
 
Moraal ja Eetika
 
Kiirguse mõju tervisele