1. Eesti kahepaiksete süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate kahepaiksete liiginimekiri

Kirjandus Eesti kahepaiksetest


Arnold, E., N. Euroopa kahepaiksed ja roomajad. Tallinn, Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2004.
Aul, J., Ling, H.
Selgroogsete zooloogia. Tallinn, Valgus, 1969.
Eesti Loodus (koost. A. Raukas). Tallinn, Valgus. 1995.
Ernits, P. Kahepaiksete ja roomajate kaitsest Eestis. Eesti loomariigi kaitsest. Tallinn, 1993.
Ernits, P. Mõned mu naabrid. Tallinn, Varrak, 2003.
Kiili, J.
Kahepaiksed ja roomajad. Tallinn, TPÜ, 1996.
Loomade elu, 5. kd. Tallinn, Valgus, 1985.