Eesti selgroogsed - tiitel

Õppematerjal on valminud Tartu Ülikooli  MRI Loodusteaduste didaktika lektoraadis.


Selgroogsed moodustavad ühe osa loomariigist. Maailmas on ligikaudu 40 tuhat liiki selgroogseid, neist on Eestist leitud 484.
Selgroogsed loomad võib tinglikult jagada viide suurde rühma: kalad, kahepaiksed, roomajad, linnud ja imetajad.

  
 Kalad  Kahepaiksed  Roomajad  Linnud  Imetajad
             
 Milleks "Eesti selgroogsete" leheküljed on mõeldud?
Piltide, tekstide ja helindite vahendusel Eesti selgroogsetest ülevaate saamiseks.
 
Eestis enamlevinud liikide välimuse, leviku, toitumise, sigimise ja arengu iseärasuste tutvustamiseks.
 
Andmestikuks Eestis elavate selgroogsete liikide süstemaatilisest kuuluvusest, nende ohustatusest ja kaitsest.
 
Õpiülesanneteks Eesti selgroogsete tundmaõppimisel.
 
 Kellele "Eesti selgroogsete" leheküljed on koostatud?
Põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele täiendavaks õppematerjaliks.

Kõigile loodusehuvilistele huvipakkuvaks teabeallikaks.

 Kuidas "Eesti selgroogsete" lehekülgi kasutada?
Loe alamenüü valikust "Kasutajainfo" või vali  [?].
Tutvu "Eesti selgroogsete" struktuurikaardiga.

Peamised toetajad:

Avatud Eesti Fond

   
Viimati täiendatud: 01.12.2022