Elektroonilised õpiülesanded


Järgnevalt pakutakse Teile erinevat tüüpi teste, mille abil saate kontrollida oma teadmisi. Kõigi küsimuste vastused sisalduvad "Eesti selgroogsete" lehekülgedel.

Vastamise hõlbustamiseks on testid jagatud nelja gruppi. Iga grupi küsimused käsitlevad kindlaid selgroogsete rühmi. Viimases - neljandas grupis - on küsimusi kõigi selgroogsete loomade kohta. Nende küsimuste lahendamisele on otstarbekas asuda alles siis, kui olete juba kolme eelneva grupi testid ära lahendanud.

Kui küsimustele vastamine osutub  liiga raskeks, siis avage õigete vastuste leidmiseks   "Eesti selgroogsete" põhileheküljed veebilehitseja teises aknas. See võimaldab Teil paralleelselt uurida  nii "Eesti selgroogsete" materjale kui ka vastata testi küsimustele.

Soovin testi:

kaladest, kahepaiksetest ja roomajatest

lindudest

imetajatest

kõigist selgroogsetest