Loodusteaduste didaktika lektoraat
MRI, Tartu Ülikool
Vanemuise tn. 46, Tartu 51014
Tel.: 7375 081
Fax: 7375 082
E-mail: biodida@ut.ee
http://www.ut.ee/biodida/

    

"Eesti selgroogsed" on koostatud Tartu Ülikooli Loodusteaduste didaktika lektoraadis. Projekti juht oli  Tago Sarapuu ja selle põhitäitja Kristjan Adojaan. Materjalide valmimisele on kaasa aidanud paljud inimesed:
Tekste koostasid: Kristjan Adojaan, Tago Sarapuu, Triin Amos, Tõnu Feldmann, Kai Kase, Arnold Looga, Margus Pedaste jt.
Andmeid täpsustasid: Kristjan Adojaan, Matti Masing, Ervin Pihu, Tago Sarapuu, Uudo Timm, Arvo Tuvikene  jt.
Piltide autorid: Kristjan Adojaan, Villu Anvelt, Mati Kose, Lauri Lutsar, Matti Masing, Aavo Põlenik jt.
Lehekülgi kujundasid: Kristjan Adojaan, Tago Sarapuu, Kaido Hallik, Andrias Heinlaid, Priit Link, Artur Novek jt.
Projekti toetasid: Avatud Eesti Fond, Tiigrihüppe Sihtasutus, ja Eesti Keskkonnafond.
Täname kirjastusi "Loodusfoto" ja "Olion", TÜ MRI Loodusteaduste didaktika lektoraadi õppejõude, magistrande ja üliõpilasi, samuti kõiki teisi, kes projekti teostamisel nõu ja jõuga abiks olid.

© 1998, 2005 Tago Sarapuu, Kristjan Adojaan
© 1998, 2005 Loodusteaduste didaktika lektoraat, Tartu Ülikool MRI
Kõigi "Eesti selgroogsete" materjalide autoriõigused kuuluvad Loodusteaduste didaktika lektoraadile ning on autorikaitse all vastavalt Eesti Vabariigi autoriõiguse seadusele. Keelatud on igasugune piltide ning tekstide paljundamine ja trükis ning elektroonilisel kujul avaldamine kommertseesmärkidel. Piltide ja tekstide eraldi kasutamine, levitamine ja kopeerimine on lubatud ainult autorite eelneval kirjalikul nõusolekul.