Linask

Liiginimi eesti keeles Linask
Liiginimi ladina keeles Tinca tinca (L.)
Rahvapäraseid nimesid Linnas, linnakala, kingsepp, kingissepp, sapoðnik, hobukala, tõtkes, tötkes, mürk.
Kehamõõtmed Keskmine kehapikkus täiskasvanud isenditel 15...30 cm, maksimaalseks peetakse 60...70 cm. Isased linaskid on veidi lühemad ja kergemad.
Kehamass Kaalub enamasti 100...500 g, suurim Eestis püütud linask on kaalunud 7,2 kg.
Levik On levinud erineva sagedusega kogu Lääne-Euroopas. Eestis leidub linaskit paljudes veekogudes.
Arvukus Paljudes väikejärvedes on sage.
Elupaik ja -viis Linask elab taimestikurikastes, mudase põhjaga, hästi soojenevates seisuveekogudes. Üksikuid on leitud ka riimveelisest rannikumerest. On väga vastupidav - talub hapnikuvaest ja haput vett, ning veetemperatuuri üle 30 °C, mil laskub kuumaunne. Temperatuuril alla 8 °C laskub talveunne. Linask on öise eluviisiga ja paigatruu kala, kes elab üksikuna.
Toitumine Segatoiduline. Toitub peamiselt selgrootutest (surusääsklaste vastsed, kirpvähid, vesikakandilised, limused), aga ka kalamarjast, vastsetest ja väikestest kaladest. Linask võib üle 8 kuu olla söömata. Vastsed toituvad peamiselt vesikirbulistest.
Sigimine Kudemisperiood kestab mai lõpust augustini, vee temperatuur peab olema vähemalt 18 °C. Koelmud asuvad kõrge taimestikuga varjatud kaldapiirkondades, mille läheduses leidub sügav koht. Mari kinnitatakse veetaimedele. Marja hulk 0n 100...900 tuhat, koetud marjatera läbimõõt 1,9 mm.
Areng Sõltuvalt veetemperatuurist kestab marja areng 3...6 päeva. Koorunud vastsed arenevad paar nädalat veetaimedel rippudes. Suguküpseks saab 4...5 aastaselt, eluiga ulatub keskmiselt 10 aastani.
Koht ökosüsteemis Linask on väga hinnatud lihaga töönduskala. Looduslikes veekogudes mõjuvad talle tihti hävitavalt lõpuseparasiidid ja lõpusemädanikud. Kasvatatakse karbitiikides lisakalana. Püüdmisel on alammõõt 30 cm.
Ohustatus ja kaitse Ei kuulu looduskaitse alla. Püük on keelatud 20. juunist 20. juulini.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti kalade süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate kalade liiginimekiri